Kunskap

Vi har full förståelse att en medlem inte kan besitta alla de kunskaper som dagens kunder och fysisk handel kräver. Det vanligaste önskemålet om hjälp idag är allt som har med Sociala medier att göra. Vi har möjlighet att hjälpa till med det mesta i detta ämne, alltid anpassat utifrån från er kunskapsnivå.

Material

Vi har även möjlighet att hjälpa till med produktion av material för Sociala medier om så behövs. I alla fall till en början, men för att det skall få en egen prägel så är det viktigt att ni själva producerar det i långa loppet. Vi hjälper er helt enkelt att komma igång!

Kampanjer

Ibland så kör vi kampanjer i samarbete med varumärken och då produceras material utifrån varumärke/produkt. Detta delar vi med alla som deltar i kampanjen, även er gemensamma e-handel deltar i dessa.