Bonus med extra allt

Det är lönsamt att vara medlem i ANWR. Förutom bra konditioner med leverantörer, har vi självklart ett fördelaktigt bonussystem. Här får alla bonus oavsett hur stor omsättningen är, och ju mer man köper av våra leverantörer desto större blir följaktligen bonusen. Förutom årlig lojalitetsbonus så får ni även återbäring på er andel i föreningen, de senaste åren har den varit 10% av andelens värde som är 1 000 euro.