1. Produkter

Tillgång till de flesta varumärken och våra egna kollektioner av skor ger ANWR:s medlemmar en unik konkurrensfördel.

2. Ekonomi

Vårt effektiva avräkningssystem ger varje butik fullständig kontroll över varufakturorna och garanterar att varje leverantör får sin betalning i rätt tid. Möjligheter till betalning i olika konditioner, förlängd betaltid, inga utlandsbetalningar samt kreditfakturor kan regleras mot vilka andra fakturor som helst. Denna hantering tar vår egen bank, DZB Bank hand om. Utöver detta får ni även en årlig lojalitetsbonus samt återbäring på andel i föreningen.

3. Internservice

Butiksmaterial, påsar och annat blir både dyrt och krångligt att ta fram för den som står ensam. Dessutom erbjuder vi smidig gemensam e-handel byggd på en egenutvecklad plattform som erbjuder många möjligheter även i fysisk butik.

4. Inköpsdagar

Effektivt arbete sparar tid och lämnar mer tid åt annat. ANWR:s återkommande inköpsdagar är unika eftersom de är producerade enbart för våra medlemmar. Dagarna erbjuder dessutom möjlighet att umgås med kolleger, något som är mycket uppskattat.

5. Butiksdatasystemet

Ett gemensamt butiksdatasystem kopplat till en egen IT-plattform ger stordriftsfördelar man inte kan uppnå ensam. Allt från färdig artikeldata till gemensam e-handel, skärmar i butik och statistik för att nämna några.