Compliance / System för visselblåsning

Det lagstadgade Compliance Management System för ANWR GROUP, till vilket ANWR Norden AB hör, inkluderar också det digitala visselblåsarsystemet "Integrity Line".

Visselblåsare kan lämna relevant information anonymt, på flera språk och utan hinder här (https://anwrgroup.integrityline.app).

Visselblåsningen behandlas centralt i ANWR GROUP inom de rättsliga kraven och tidsfristerna samt inom ramen för den befintliga "Whistleblowing System Guideline of the ANWR GROUP".

Ytterligare information kan erhållas från ANWR GROUPs Compliance Officer på compliance@anwr-group.com.